Zawiadomienie

16.05.2018 14:07

UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ XXV SESJA
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 MAJA 2018 R. O GODZ.  10.00
W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHOSZCZNIE,
PRZY UL. NADBRZEŻNEJ 2
(BIURO RADY).

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD.

2. ODCZYTANIE POSTANOWIEŃ KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE:
– Z DNIA 7 MAJA 2018 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO RADY POWIATU W CHOSZCZNIE (W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ RADNEGO);
– Z DNIA 14 MAJA 2018 R. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY POWIATU W CHOSZCZNIE.

3. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ WSTĘPUJĄCEGO RADNEGO.

4. STWIERDZENIE QUORUM.

5. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

6. PODJĘCIE UCHWAŁ:

6.1 W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE – DRUK NR 224;

6.2 W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W CHOSZCZNIE – DRUK NR 225;

6.3 W SPRAWIE WYBORU STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 226;

6.4 W SPRAWIE WYBORU WICESTAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 227;

6.5 W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE – DRUK NR 228;

7. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Stanisław Dycha

Print Friendly, PDF & Email