Jubileusz 55-lecia ZS nr 2

28.05.2018 09:47

Pierwsze roczniki rozpoczęły naukę 1 września 1963 r. Od 20-tu lat w obecnym Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie funkcjonuje liceum ogólnokształcące. Podczas uroczystości jubileuszowych Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak i dyrektor Barbara Ciecierska podziękowali byłym dyrektorom szkoły za wkład wniesiony w rozwój powiatowej placówki. Symboliczne statuetki otrzymali dyrektorzy: Irena Rękawiecka-Sadowska, Aleksander Trofimczyk, Henryk Tyburczy, Stefan Szemlij, Edward Byczyk i Bogdan Stryniak.
Dyrektor Barbara Ciecierska, wicedyrektor Jolanta Pluta oraz opiekun praktyk Janusz Solski zostali wyróżnieni przez  Wojewódzki Cech Rzemiósł Różnych za zaangażowanie w kształcenie pracowników młodocianych i współpracę ZS nr 2 z pracodawcami. Koordynacja wykonywania umów między pracodawcami a młodocianymi pracownikami przez szkołę prowadzi uczniów do uzyskania tytułu czeladnika po trzyletnim okresie kształcenia.
M. Gmerek
fot. A. Domańska

 

Print Friendly, PDF & Email