Projekty unijne

Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

07.06.2018 10:03

Projekty unijne

      Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie Powiat Choszczeński w okresie od maja 2018 r. do listopada 2018 r. realizuje projekt pt. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie z Funduszy Europejskich ...

Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

07.06.2018 10:02

Projekty unijne

      Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Powiat Choszczeński w okresie od maja 2018 r. do listopada 2018 r. realizuje projekt pt. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie z Funduszy Europejskich ...

Przebudowa dróg powiatowych

24.05.2018 11:35

Projekty unijne

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo. Wartość zadania: 2 772 214, 17 zł. Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – ...

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy

24.05.2018 11:33

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od 02 listopada 2017 r. do 30 września 2020 r. realizuje projekt pt. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje moją przepustka na rynku pracy” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ...

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

24.05.2018 11:32

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od 02 listopada 2016 r. do 30 września 2019 r. realizuje projekt pt. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz ...

Wiedza kluczem do sukcesu

20.12.2017 13:32

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od 08 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. realizuje projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.5: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ...